PJESE

Find Your Perfect PART
Zbuloni Koleksioninn

BOOSTER GALAXY FS DISC 26

Karakteristikat kryesore
  • Ram Hi Ten çeliku
  • Amortizator në modalitetin e pirunit
  • Fuqia e fuqisë 3×6
  • Frenat e diskut mekanike C-Star
  • Rrota 26 in

Our Amazing Products