,

Bosht i rrotës pas 3/8″ x 160

4.00

Categories: ,

AXLE pas 3/8″ x 160

Boshti (i ngurtë) 3/8″x160mm, për qendrat e pasme.