,

Vegël për çmontimin e dhëmbëzorit

8.00

Vegël – vegël për çmontimin – heqja e makinës nga pjesa e mesme e kokës, katror.