,

Reflektor i par

1.00

Categories: ,

Reflektori i përparmë (i bardhë) me kllapa.

Reflektorët e sigurisë janë mjete ndihmëse që mundësojnë dukshmërinë e fytyrave ose automjeteve në rrugë duke reflektuar dritën nga fenerët e automjetit.
Katadioptrët janë veçanërisht të dobishëm gjatë drejtimit të natës, duke siguruar shikueshmëri kur nuk ka drita rrugore.