,

Set bosht me kushineta AXLE THOMPSON  40mm

7.00

Bicikleta të fëmijëve..

Kompleti, boshti Thompson dhe kushinetat, lidhja me fiksime.